Restauració de fotos del Fons Català Roca del COAC

DSCN0124

http://t.co/fc1yRikDaT

TV3 ha reflectit la restauració que vaig fer del fons Català Roca del Col·legi Oficial dArquitectes de Catalunya.

http://t.co/fc1yRikDaT

La restauració és molt esperctacular i vistosa, Ja que es de tracta separar els plastic degaradats que fans de suport a unes imatges que pateixen aquesta degradació i alliberar així les gelatines que suporten la imatge i evitar problemes futur. ës una restauració poc corrent i són poques les intervencions d’aquesta mena que es veuen . Disfruteu d’una raresa molt treballada