El gran secret de Sant Pere de Roda al descobert

Retrobades la cova (i les relíquies?) perdudes

La reconstrucció de Sant Pere de Roda al segle X va ser crucial en l’origen del país i de l’art romànic en general. Al segle X ja feia segles que hi havia culte. Hi ha poca informació dels principis, però podria tractar-se de culte romà, en tot cas el que sembla clar és que ja al segle VII hi havia monjos i que va haver-hi una reconstrucció  al segle VIII.

Vista de Sant Pere de Rodes

Vista de Sant Pere de Rodes

Múltiples fonts diuen que a l’origen hi havia una cova en la que hi havia culte i on després van anar-hi a parar les relíquies de l’apòstol Sant Pere, el seu deixeble Pere l’Exorcista i d’altres sants barons. Recordem que l’any 610 el Papa de Roma va encomanar d’enviar les més valuoses relíquies a llocs segurs per a protegir-les dels perses que havien atacat Jersualem. Sant Pere de Roda fou el lloc  escollit.

Sembla a dia d’avui com si aquesta cova i els seus tresors s’haguéssin desmaterialitzat.

Doncs bé, HE ENTÈS ON ÉS.  L’explicació és la més simple i previsible: És dins de l’església, exactament a sota de l’altar major!

El que cal és comprendre on és l’entrada de la cova.És a la cripta. Ara l’entrada és tapiada i si no s’ha identificat fins ara és degut a que la paret que la tanca s’ha interpretat com una resta de l’absis antic.

Però com a cripta, té massa coses inexplicables:

  1. Per què tenim un deambulatori (passadís) inferior i no una autèntica cripta profunda amb relíquies?.
  2. Per què s’hauria de dir la verge de la cova en referència a la imatge que hi havia en aquest espai… si mai no hi hagués hagut cap cova?
  3. Com es pot interpretar la impressionant columna tòrica com un element decoratiu i no com la columna de càrrega que és?
  4. Com es pot suposar que la paret del costat de la columna tòrica és anterior si s’entrega sobre la columna i és per tant posterior?
  5. Com es pot construir una columna tant impressionant amb una paret al costat? (la columna ha de ser necessàriament anterior a aquesta paret!)
  6. La profunditat del forat quadrat que es veu a la columna ens indica que per la banda de dintre és equivalent a la banda de fora, com es va construir?

Columna

Forat dins la columna.

Forat dins la columna.

Façana pre-romànica, plana, al darrera de la façana actual. La porta està tapiada (a sota) i manquen els graons que hi havia hagut però dels que en resten evidències.L’explicació la trobem si observem l’absis per fora:

Si observem atentament aquesta paret (plana, no arrodonida) veurem que és una façana d’església!!!.  Amb el seu llucernari (la finestra de dalt de la imatge), porta d’entrada (tapiada, en la fotografia de l’estat actual), marca de fins on arribaven els graons i insinuació de que teníem antigament un teulat a dues aigües (a dalt de tot de la fotografia, perceptible només en part).

Si entressim per aquesta porta actualment tapiada, seríem directament a la cripta. Fet que ens indica que l’església antiga tenia la façana davant de la cova, on ara hi ha l’absis.

Cronològicament seria així:

Cronologia constructiva

Cronologia constructiva

De manera que l’anterior església preromànica estaria orientada en oposició a la romànica, la més monumental i recent, tenint aquesta com a cripta oculta la cova, sota l’altar major actual.

La cova queda tapiada per una paret que devien fer en un moment perillós, més tard de 944, per tal de protegir les relíquies dels invasors.

Per tant, LES RELÍQUIES ENCARA DEUEN SER ALLÀ.